Међународни салон стрипа је фестивал девете уметности који организује и води Срећна галерија Студентског културног центра Београд, као свој редовни редакцијски програм. Салон је најмасовнији и највећи стрип догађај у Србији, и једна од најзначајнијих смотри девете уметности у региону.

Право учешћа имају аутори свих узраста. Кандидат шаље рад на конкурс поштом (рад ће бити прихваћен и у случају да га кандидат лично донесе)

Рад треба да буде у доброј копији (или оригиналу), обима од 1 до 4 табле, А3 или А4 формата, а може бити дело више аутора (цртач, сценариста, колориста), с тим да цртач не може поднети на конкурс више од једног рада.

Рад може бити претходно објављиван док тема, жанр и ауторски приступ нису задати конкурсом.

Рок за слање радова: до 15. августа 2017. Додатне информације можете пронаћи на сајту.

Јелена Драпић