Универзитет у Београду – Центар за развој каријере у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре позива студенте Грађевинског, Саобраћајног, Машинског, Електротехничког, Технолошко – металуршког, Архитектонског, Рударско – геолошког, ФОН-а, Правног, Математичког, Физичког, Биолошког, Економског, Филолошког и Факултета безбедности да се информишу о отвореном позиву за обављање праксе у секторима и органима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, јавним предузећима и стручним установама и агенцијама из ресора министарства.

У другом циклусу (март – јун 2017.) планирана је реализација праксе за укупно 141 студента.

Као и у првом циклусу, највише места отворено је за студенте техничких факултета Универзитета у Београду (највише за студенте Грађевинског и Саобраћајног факултета), а међу институцијама које су отвориле највећи број места налазе се „Железнице Србије”, AirSERBIA као и сектори и органи Министарства.

Пријављивање за други циклус стручне праксе траје до 15. фебруара 2017.године и врши се искључиво електронским путем на порталу www.studentskapraksa.com. Потребно је да студент направи кориснички налог у зони за студенте и дода своју биографију, а затим да одабере жељену позицију из базе пракси и изврши пријаву.

Студенти који су се већ регистровали на порталу не морају то да раде поново, већ само да одаберу праксу за коју желе да се пријаве.

Студенти који буду одабрани за обављање праксе у првом циклусу, моћи ће да обаве праксу током периода од 1. марта. до 1. јуна 2017. године. Трајање праксе биће дефинисано за сваког студента у складу са захтевима одговарајућег студијског програма и у договору са супервизорима праксе из предузећа и установа које учествују у програму.

Стручна пракса у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре реализује се на основу потписаног протокола о сарадњи између Универзитета у Београду и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и реализује се у три циклуса током којих је предвиђено да праксу обави укупно 412 студената.

ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ ЋЕ ПРИМИТИ СТУДЕНТЕ НА СТРУЧНУ ПРАКСУ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ПРОГРАМА: Железнице Србије, Дирекција за железнице, Републички геодетски завод, Институт за путеве, Саобраћајни институт ЦИП, Аеродром Никола Тесла Београд, ЕрСрбија, Контрола летења Србије и Црне Горе СМАТСА, ЈП Путеви Србије, Агенција за управљање лукама, Републичка агенција за становање, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструцтуре (МСГИ), МГСИ – Управа за транспорт опасног терета, МГСИ – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, Агенција за безбедност саобраћаја, Дирекција за водне путеве, ЈАТ Техника, Грађевинска дирекција Србије.

Leave a comment