Конкурс за лице за односе са јавношћу Омладине Јазаса

Омладина ЈАЗАС Нови Сад уз подршку Министраства омладине и спорта Републике Србије у оквиру пројекта Од школе до посла – шанса за младе, расписује

КОНКУРС ЗА PR ОМЛАДИНЕ ЈАЗАСa НОВИ САД

Општи услови конкурса: У складу са смерницама Министарства омладине и спорта, на конкурс могу да се јаве млади, односно лица узраста до 30 година.

Посебни услови конкурса за радно место:
 Студент/завршене студије журналистике или маркетинга
 Одличне презентацијске и комуникацијске вештине
 Способност успостављања комуниције са људима из различитих окружења
 Одличне вештине писане комуникације
 Одличне организационе способности
 Способност рада у тиму и индивидуално
 Одлично познавање српског и енглеског језика
 Напредне вештине рада на рачунару и друштвеним мрежама

Кратак опис посла: Координатор/ка за комуникацију и ПР обавља послове које се односе на одвијање интерне и екстерне комуникације Омладине ЈАЗАС-а Нови Сад и развијање сарадње са средствима јавног информисања.

Опис основних задужења и одговорности:
о Израда годишњих и кварталних комуникацијских планова
о Припрема и израда комуникацијских материјала за потребе активности Омладине ЈАЗАС-а Нови Сад
о Унапређење интерне комуникацију Омладине ЈАЗАС-а Нови Сад са Омладином ЈАЗАС-а Нови Сад
о Организација јавних и медијских догађаја и састанака чланица Омладине ЈАЗАС-а Нови Сад
о Односи са јавношћу и медијима: израда и дистрибуција прес материјала
о Одржавање и уређивање интернет странице налога на друштвеним мрежама

Како се конкурише: Потребно је да напишете кратку биографију са следећим обавезним подацима: име и презиме, контакт телефон, стручна спрема, опис радног искуства (ако сте имали), остале релевантне
информације по вашем мишљењу.
На почетку биографије као наслов Пријава за ПР ОМЛАДИНЕ ЈАЗАС НОВИ САД.

Тако написану биографију доставите:
– мејлом на адресу: novi.sad@jazas.rs, са насловом пријава на конкурс за радно место

Шта нудимо: За све кандидате који задовоље услове конкурса и буду изабрани, нудимо:
– Обуке на основу потребе послодавца
– Општу обуку о запослењу и раду, као и тренинг на развоју пословних и професионалних вештина
– Потврду о завршеној обуци
– Најбољих осам кандидата пролазе плаћену стручну праксу у трајању од три месеца
– Минимум три практиканта добијају запослење

Рок за пријаву: 6.2.2017. године.

Leave a comment