Конкурс за израду плаката за туристичку понуду Сремске Каменице

Омладинске новине „Click, click, boom“, Неформално удружење грађана “Џон Фронтигем” из Сремске Каменице и Месна заједница Сремска Каменица објављују конкурс за израду плаката за промоцију туристичке понуде Сремске Каменице.

Задатак: Сремска Каменица као приградско насеље града Новог Сада, услед богате традиције и дуге историје постојања располаже са изузетним туристичким потенцијалом који још увек није довољно промовисан. У циљу представљања туристичке понуде Сремске Каменице посетиоцима Новог Сада, овај конкурс има за циљ да се кроз креативна решења прикажу потенцијали Сремска Каменице.

Пропозиције:

На конкурсу могу учествовати сви заинтересовани са неограниченим бројем радова.

Пријаве за плакат треба да садржи:

  1. Документ у ПДФ формату (А3, 300 дпи, CMYK, усправно) и документ у ЈПГ формату (А3, 300 дпи, РГБ)
  2. Назив датотеке у форми – презиме_име_брпредлога.пдф/.јпг

Конкурс траје од 1. до 30. новембра 2016. године до 17  часова.

Радове слати на мејл адресу: redakcija@omladinskenovine.rs

Наградни фонд је: 1. награда – 8.000,00 динара, 2. награда 5.000,00 динара, 3. награда 2.000,00.

Наслов Плаката, као и текст који се налази могу бити по слободном избору аутора, под условом да не вређају појединца, појаву или институцију по било којој основи. Плакат мора да садржи јасно истакнут натпис „Сремска Каменица“ и минимум три објекта који се налазе у Сремској Каменици, а по избору аутора.

Аутор победничког плаката биће контактиран путем маила у року од 10 дана од дана затварања конкурса. Аутори победничких плаката пристају на употребу плаката од стране организатора без ограничења у виду промоције њиховог ликовног решења, тј. задатка конкурса.

Сви пристигли радови остају у власништву организатора. Уколико се остали радови буду употребљавали (осим победничких), аутори ће бити новчано обештећени у износу треће награде.

На изложби организованој поводом овог конкурса, прогласиће се три најбоља рада. Изложба ће бити организована до краја 2016. године. Тачан датуму и место организовања изложбе биће накнадно објављено о чему ће сви учесници конкурса, чији радови буду изабрани да се представе на изожби, бити благовремено обавештени.

Општа правила

– Све употребљене слике (фотографије и остали графички материјал) морају бити ауторско дело учесника, или учесници морају имати права на њихову употребу.

– Све пријаве морају бити оригиналне и морају бити дело и власништво учесника. Не смеју бити претходно објављиване, или на други начин јавно дистрибуиране и не смеју кршити права трећих лица.

– Организатор конкурса несноси одговорност за дизајн учесника, и није одговоран за евентуална кршења ауторских права и неће бити укључен у спорове око ауторских права.

– Учествовањем у конкурсу учесник пристаје да препусти или уступи сва комерцијална и некомерцијална права и власничке интересе за своје ликовно решење, организатору конкурса на слободну употребу, на било који начин, или трајно.

– Организатор конкурса задржава право:

о Предлога промене/дораде оригиналног дизајна

о Да дода лого једне или више повезаних организација

– Иако ће бити уложен сваки напор да се то ограничи, правила и услови овде наведени подложни су промени без претходне најаве.

 

 

Leave a comment