За  све студенте који желе да остваре право на смештај у студентским домовима важно је да пажљиво прочитају и схвате правила конкурисања. Ако желите смештај у дому, поред доброг просека, треба прибавити још неколико докумената и испунити неколико услова, како то прописује Министарство просвете.

Студенти различитих категорија прикупљају различите документе како би конкурисали за смештај у дому. Ми ћемо овог пута обратити пажњу на студенте који студирају по старом наставном плану и студенте апсолвенте, а за остале категорије се можете информисати на овогодишњем студентском водичу где је све детаљно описано.

Конкурс за смештај у дому за студенте ове категорије траје од 15. септембра до 31. октобра.

popusti-uz-index-4

За конкурисање треба прибавити више докумената:

1. Купите пријаву на Конкурс на Благајни Службе смештаја које се налазе у приземљу Студентског дома „Слободан Бајић”, у Улици др Симе Милошевића бр. 10.

Образац пријаве на конкурс, поред основних података о студенту, за студенте који студирају по старом наставном плану и студенте апсолвенте садржи и следеће податке:

просечну оцену у току студија,

годину уписа основних студија,

број заосталих испита,

назнака о упису одговарајуће школске године,

податак да се школовање финансира из буџета Републике Србије,

податак колико трају студије,

за студенте апсолвенте обавезан је податак о трајању апсолвентског стажа.

Образац пријаве попуњава и оверава одговорно лице на високошколској установи.

2. Други и последњи документ који чини вашу пријаву на конкурс јесте Уверење о приходима по члану породице студента за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године.

Образац за Уверење о приходима можете преузети са студентског интернет сајта и одштампати, а ако немате могућност да га сами одштампате, можете га добити и у Служби смештаја или на Благајни исхране. Овај образац ће вам оверити надлежни општински орган у вашем месту пребивалишта. Није обавезно да ваши приходи буду приказани баш на овом обрасцу, Служба смештаја прихвата и обрасце које издају општинске власти, али подаци морају бити презентовани на једнак начин, као што је то предвиђено у обрасцу Студентског центра. Да бисте имали попуњено Уверење о приходима по члану породице студента, потребна вам је помоћ ваших родитеља. Наиме, то Уверење представља сажетак више докумената, тј. неопходно је прибавити више докумената како бисте на крају имали исправно попуњено и потпуно Уверење:

1. у својој месној заједници, општини, треба да вам се изда потврда о броју чланова вашег домаћинства, тзв. „кућна листа”;

2. ваши родитељи треба да, од надлежних служби у свом предузећу, затраже потврду о просечној заради за период јануарјун текуће године, тј. за првих шест месеци;

родитељи пензионери своје приходе приказују одреском за пензију;

незапослени родитељи ће доказати статус незапосленог лица потврдом коју издаје месно надлежна филијала Националне службе за запошљавање;

3. имовину у власништву чланова породице приказаћете документом који издаје Катастар у вашој Општини.

Све прикупљене документе (1, 2, 3) морате однети у Општину где ће надлежна служба искористити податке наведене у њима, како би израчунала просечан приход по члану вашег домаћинства.

Контакт телефони Службе смештаја су: 021/210-2445, 021/210-2440, 021/210-2441.na-fakultet-podji-u-studentski-dom-dodji-1

Приликом предаје конкурсне документације, потребно је да кандидат ради провере података, личну карту и индекс покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију. Студенти који конкуришу за смештај у студентским домовима у Зрењанину и Сомбору своје пријаве предају у тамошњим студентским домовима.

????????????????????????????????????

                  

Преузето из Студентског водича.

Фото: Марија Ердељи

Leave a comment