Tag: #животна средина #компаније #добит #тржиште

Стицање добити и веза са животном средином

Традиционално компанијско право познаје многобројне теорије о циљу привредног друштва и о интересима које треба уважавати. Има ли у том смислу места интересима друштва у погледу здраве и одрживе животне средине?