Tag: Женева

Стипендије за мастер студије за 2023/2024. годину у Женеви

Универзитет у Женеви у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација у Женеви је објавио конкурс за мастер студије, који је прослеђен Министарству просвете Репбулике Србије.

Стипендије за мастер студије за 2023/2024. годину у Женеви

Универзитет у Женеви у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација у Женеви је објавио конкурс за мастер студије, који је прослеђен Министарству просвете Републике Србије.

Стипендије за мастер студије за 2023/2024. годину у Женеви

Универзитет у Женеви у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација у Женеви је објавио конкурс за мастер студије, који је прослеђен Министарству просвете Републике Србије.