Tag: #slikanje

Да ли доступност уметности умањује њену вредност?

Уметност, тј. способност да се постојање нечега разуме на начин који подстиче размишљање или изазива емоције, управо је оно што човека одваја од остатка живог света. Критичко размишљање испреплетано је са уметничким доживљајем, те једно од другога зависе у потпуности.

Стефан Лукић: Када нешто заиста желиш, онда ту нема компромиса

Стефан Лукић је, на први поглед бисте рекли, један сасвим обичан младић. Студент из Ужица, можда бисте баш тај кратки опис употребили. Међутим, Стефанов пут није нимало обичан.