Tag: #право #филозофија #друштво #правила

Немоћ права

Право је замишљено као институт путем кога се регулишу друштвени односи. Изучаваоци овог појма у старту имају одређених проблема. Први се тиче самог настанка и појма права. А један од сталних проблема за изучаваоце овог права јесте да ли је право спремно да одговори на све и регулише баш све?