Tag: писмености

Мисија унапређивања финансијске писмености младих у Србији

Са школском годином, завршен је пилот пројекат програма Финансијска писменост Групе за образовање у 15 средњих школа у 13 градова у Србији. Евалуација је показала да програм доноси велику вредност пре свега младима, али и наставницима и менторима, те се од јесени планира проширење иницијативе.

Мисија унапређивања финансијске писмености младих у Србији