Tag: #осигурање #друштво #економија #значај #образовање

Неки појмови о осигурању и зашто је оно важно

Осигурање као институт усмерен је на заштиту људи од различитих опасности којима може бити изложен у различитим периодима. Та заштита усмерена је и на осигураника и оштећеног. Без обзира на своју неопходност, делује да у нашем друштву није заживела култура осигурања.