Tag: #odelo

Пословни аутфит

Одевање на послу подразумева одређени кодекс у зависности од тога о којој врсти посла се ради, али сваки посао који подразумева рад са странкама, клијентима и рад са људима генерално на свакодневном нивоу подразумева пословну сведену комбинацију одеће. Веома често се људи опусте па занемаре свој изглед што свакако није добро ни за самог запосленог као ни за углед послодавца. Имајте на уму да рад са људима носи са собом ефекат “првог утиска” који на први поглед заиста формира одређену слику која у датом тренутку је битна са више аспеката и често остане непромењена. 

Студије одевног инжењерства

Студијски програм у трајању од једне године (два семестра) Одевне технологије – мастер надовезује се на четверогодишње основне академске студије Одевне технологије. Укупна вредност студија је 60 ЕСПБ, односно 60 ЕСПБ по једној години студија.