Tag: #mladi

Добре идеје увек нађу пут

Вођен идејом да учини доступним све оне информације које су од значаја за једног младог човека, Александар Дашић је 2011. године покренуо блог под називом „Млади Рашке“. Блог временом прераста у веб-сајт и добија име „Портал Млади“, а данас броји више хиљада посета дневно. Оно што Александра покреће јесу људи ентузијасти  и жеља за променама. Додатно га инспирише када види да оно што он ради мотивише и друге да се покрену.