Tag: #међународни_злочин #геноцид #информисаност #међународно_кривично_право #међународни_суд_правде

Шта је међународни злочин?

Свако је негде чуо за термин међународни злочин и међународни криминал, али ови термини нису довољно разјашњени у јавности. Међународни злочин везан је и за кривична дела која су извршена у ратним сукобима, али и за сваки вид криминалитета који подразумева елемент иностраности.