Tag: #medicina

Ароматерапија

Aроматерапија је метода очувања и унапређења здравља и базира се на примени етарских уља као средства за масажу, прављање купки и облога, за инхалацију или као ароматизери. У нашој земљи је сврстана у методе комплементарне медицине коју уређује Правилник о ближим условима и начину обављања метода комплементарне медицине из 2020. године.

Упорност је кључ животног успеха

Нигде се не може даровати толико љубави, колико је то могуће пружити кроз позив лекара. Млада Оливера Иванов изабрала је ово занимање у жељи да помогне свима онима којима је здравствена помоћ неопходна. Да није погрешила при одабиру позива, говоре њени успеси. Са тридесет година, постала је најмлађи доктор наука у историји Медицинског факултета у Новом Саду. Рођена Новосађанка завршила је Гимназију „Исидора Секулић“, природно-математички смер. Интересовала ју је и уметност, па је завршила oсновну музичку школу, а до уписа на факултет тренирала је џез балет. Основне студије Медицинског факултета окончала је са просечном оценом 9,27 док је њен мастерски рад награђен десетком. Тема докторске дисертације др Оливере Иванов била је „Вредности ПЕТ-ЦТ у иницијалном одређивању стадијума дебелог црева“ чиме је донесен потпуно нови приступ излечењу.