Tag: manager

Продужен конкурс: Позиција Програм Манагер у МДЦС-у

Сви који су заинтeресовани за конкурс за посао за ИНЖЕЊЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ ПРОГРАМ МАНАГЕР у Мајкрософт развојном
центру Србија у Београду могу и даље конкурисати.