Tag: криминалистика

Да ли те занимају студије криминалистике

Мастер академске студије – Безбедност и криминалистика
300 ЕЦТС бодова (након II  године Мастер академских студија): Мастер менаџер безбедности (МА)