Tag: izbori

Политика и млади: Пламен Слободе управља младима

Реч политика за многе има различито значење. За неке је то процес, начин решавања битних питања, људска заједница, владавина права, док је за неке политика небитна, превазиђена и пре свега безначајна. У данашње време, млади су доста заокупирани мобилним телефонима, таблетима, видео-игрицама и постали су незаинтересовани за свет око себе. Колико је данас младих људи које занима да се укључе у политику и доношење одлука које су важне за њих?

Конкурс за стипендије Слободанка Боба Недовић за студенте ФПН

Центар за слободне изборе и демократију (CeSID) обележава 25 година постојања расписивањем конкурса за стипендију за једног студента или студенткињу основних студија Факултета политичких наука (ФПН). Стипендија би износила 200 евра месечно у динарској противвредности и трајала би 12 месеци.

Како се доносе најбоље одлуке?

Најбоље одлуке се с лакоћом доносе, између осталог, онда када имамо потпуну јасноћу своје намере.  
Оно што је пресудно у вези са исходима, јесте емоција којом се водимо када одлучујемо.  
Да бисмо доносили добре одлуке, потребно је разумети доста тога. 

Бистрионица

Активистичка библиотека Инфотека ЦК13 у уторак, 29. марта, у 18 часова на адреси Војводе Бојовића 13 организује групну причаоницу, тј. Бистрионицу, на тему избора и које опције се грађанима нуде.

Пети извештај мониторинга изборне кампање 2022.

Зашто КОМС ради Мониторинг изборне кампање 2022?
КОМС заступа став да су партиципација и укључивање младих у процесе доношења одлука кључни механизми у побољшању положаја младих у Србији. Кроз вишегодишња редовна истраживања која КОМС спроводи, млади указују на то да немају висок степен утицаја на доношење одлука, осећају се занемарено од политичких субјеката, институција и других релевантних актера.