Tag: друштвени притисак

Преображај ума и тела: анорексија и булимија

За анорексију и булимију можемо рећи да су болести савремног доба. У току ранијих деценија и година, ова два поремећаја су се спорадично појављивала, да би данас са развојем друштва, технологије и потребом за постизањем савршеног изгледа оне узеле маха. Врло је важно да ове поремећаје не третирамо као маргиналне, и да им посветимо више пажње, управо због извора њиховог настанка, а то је наш ум.