Tag: дијагностике

Студије ултразвучне дијагностике

Студијски програм Ултразвучна дијагностика је програм мастер струковних студија који траје 2 године (4 семестра), завршетком се стиче 120 ЕСПБ бодова и звање струковни мастер медицински радиолог.