Tag: Derya Group

Пракса на пословима превођења и администрације

Derya Group пружа услуге консалтинга, превода и овере судског тумача. Наши клијенти су највеће турске компаније које послују на тржишту Србије. Тражимо практиканта на пословима превођења и администрације.