Tag: акредитација

Студије менаџмента у здравству

Програм мастер струковних студија Менаџмент у здравству је у процесу акредитације у Републици Србији.

Студијски програм Менаџмент у здравству траје 2 године (4 семестра), завршетком се стиче 120 ЕСПБ бодова и звање струковни мастер менаџер.