Tag: #људскаправа #свет #право #једнакост

Зашто су права жена важна?

У протеклом периоду сведоци смо да се  у свету  дешавају историјске промене које се тичу права жена. Шта она подразумевају, каква су била кроз историју и каква су данас, у нашој држави и у свету можете прочитати у тексту који следи.

Остваривање људских права у модерном свету

ОСТВАРИВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У МОДЕРНОМ СВЕТУЉудска права су предуслов за нормално функционисање у савременом друштву.извор:unsplash.comЉудска права су тековина периода после…