Tag: чланак

Конкурс за адвокатског приправника

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НЕДИЋ, као једна од најстаријих и најреномиранијих адвокатских канцеларија са седиштем у Београду, основана 1926. године, са највишим могућим искуством у бављењу адвокатском професијом из свих области права, расписује О Г Л А С за пријем приправнице/приправника на стручну вежбу, у трајању од две године код адвоката Војислава С. Недића.