Tag: централа

Потребан координатор за комерцијално извештавање

Војвођанска банка а.д. Нови Сад је чланица међународне ОТП групе са традицијом дугом седам деценија и представља водећу финансијску групу у Мађарској. Преко својих супсидијара постала је одлучујући актер на банкарском тржишту централне и југоисточне Европе. ОТП групација успешно послује са око 18,5 милиона клијената у 11 земаља.

 

Због константног развоја посла, у оквиру Одељења за управљање мрежом филијала, потребан нам је:

  • Координатор за комерцијално извештавање
    1 извршилац са местом рада у Централи банке у Новом Саду