Tag: хидрозавод

Конкурс за инжењера електротехнике

Компанија „Хидрозавод ДТД“ ад из Новог Сада је један од лидера у пројектовању, извођењу и консалтингу из области водопривреде, комуналне хидротехнике и заштите животне средине. Наш тим чини 50 стручњака из разних области, од којих је 35 инжењера. Искуство које поседујемо датира још од 1947. године.

  • Тражимо Мастер инжењера електротехнике