Tag: успомена

Награде Фондације Милена Далмација

ФОНДАЦИЈА ДОЦЕНТ ДР МИЛЕНА ДАЛМАЦИЈА 26. ОКТОБРА, НА ДАН РОЂЕЊА
ТРАГИЧНО НАСТРАДАЛЕ МИЛЕНЕ ДАЛМАЦИЈЕ, НАСТАВЉА ТРАДИЦИЈУ ДОДЕЛЕ
НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА.