Tag: УНДП

koza

Пројекат Шта ми моја кожа каже?

Пројекат „Шта ми моја кожа каже?“ реализује Омладина Јазас Нови Сад у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD2) који финансира Европска унија, а спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP). 

COVID 19 изазов – Позив за иновације у време кризе

Криза изазвана ширењем корона вируса у Србији се убрзава. Влада је увела мере у циљу контроле епидемије у њеној почетној фази и средњорочног/дугорочног превазилажења. У циљу побољшања капацитета Влада набавља неопходна медицинска средстава, апарате и опрему за систематски одговор на епидемију. У овом контексту, Програм Уједињених нација за развој, у сарадњи са Светском здравственом организацијом, расписује Јавни позив за иновативна решења или репликацију постојећих решења која се примењују у другим деловима света, како би заштитили пружаоце услуга и неговатеље од корона вируса, отклонили последице инфекције и смањили ризик од преноса вируса.

Траже се локални одговори на изазове климатских промена!

„Локални развој отпоран на климатске промене“ је петогодишњи пројекат који има за циљ да се, кроз партнерство јавног, приватног и цивилног сектора, смање емисије гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) и локалне заједнице у Србији учине отпорнијим на промене климе. Пројекат спроводи Министарство заштите животне средине, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ). Партнери на Пројекту су Делегација Европске уније у Републици Србији, Влада Краљевине Шведске, Влада Швајцарске, као и други национални партнери попут Фонда за иновациону делатност и Сталне конференције градова и општина.