Tag: стара грчка

Сократ – чувени, несхваћени филозоф

Сократ је зачетник филозофије, познат по многобројним ставовима који су изнети у делима његових саврменика, с обзиром на то да није имао обичај да записује своје мисли. До краја живота остао је несхваћен, али се о његовим ставовима и данас живо полемише.