Tag: Сомболед

Конкурс за супервизора логистике

СОМБОЛЕД друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и прераду млека Сомбор, Гаковачки пут бб

Компанија Сомболед д.о.о. је успешан произвођач млека и млечних производа и једна је од најсавременијих млекара у региону. 

Због амбициозног ширења пословних активности оглашавамо слободно радно место: СУПЕРВИЗОР ЛОГИСТИКЕ