Tag: службеник

Потребан службеник за кредитне послове

Credit Agricole расписује конкурс за службеника за кредитне процесе за мала и средња предузећа у Београду.

Тип уговора: уговор о привременим и повременим пословима