Tag: секретарица

Пословна секретарица / секретар

Индустрија електронских плаћања је у константном и брзом расту. Улоге и одговорности чланова нашег тима се стално усклађују са потребама индустрије плаћања. Порастом броја корисника наших услуга, имамо потребу за даљим ширењем тима са превасходним задатком да се помогне корисницима, а како би они постигли што боље резултате у електронској трговини.

Пословни секретар/секретарица

Vranić Farm d.o.o.., је једно од првих приватних предузећа која се бави живинарством на територији Републике Србије.

Vranić Farm d.o.o. као предузеће послује кроз модеран концепт, константно изложено потребама инвестиција, иновација, побољшања технологије производње као и под константним мониторингом и одржавањем стандарда.