Tag: пријемни

Бесплатне припреме из математике и информатике на ПМФ

Након Департмана за биологију и екологију, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине и

Департман за математику и информатику Природно-математичког факултета организује бесплатне припреме!

Бесплатне припреме за будуће студенте хемије

Бесплатне припреме за будуће студенте хемије

Како би се будући студенти што боље припремили за веома значајан корак у њиховим животима и успешно положили предстојећи пријемни испит, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине организује убрзани онлине курс за припрему пријемног испита из ХЕМИЈЕ, односно припрему пријемног испита из ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

Бесплатне припреме за пријемни испит

Трећи циклус бесплатних припрема за пријемни испит из математике и информатике за будуће студенте на Природно-математичком факуллтету у Новом Саду одржаће се:

Припреме за пријемни испит за студије Журналистике

Форум студената новинарства Европе – ФЕЈС Србија позива све заинтересоване будуће студенте на припреме за пријемни испит за студије Журналистике у Новом Саду.