Tag: приправник

Конкурс за јавнобележничког приправника

Јавни бележник Ђорђе Сибиновић расписује конкурс за радно место јавнобележничког приправника са пуним радним временом на неодређено време.