Tag: примењена

Примењена математика – Математика у техници

Традиционална подела на научне и образовне области је довела неразумевања инжењера различитих струка при заједничком раду на истом пројекту, као и до недовољних знања различитих струка за реализацију сложених система који се данас срећу у пракси. Инжењери различитих струка при расправљању о неком проблему „не говоре исти језик“. Свака струка види доминантно само свој аспект. Обзиром на тесну повезаност математике и техничких дисциплина тако да је при креирању модела у техници неопходно поред знања из технике поседовати знања из математике.

Павиљон светских, европских и домаћих дизајнера затвара Калеидоскоп културе

Четврти Калеидоскоп културе, који је почео 2. септембра и још увек је у току, поново је померио границе културе заједништва на којој се темељи, а биће завршен трећим Дизајн павиљоном који ће бити отворен 1. октобра у 20:22 часа. Дизајн павиљон се реализује у оквиру последње недеље Калеидоскопа културе, посвећене примењеној уметности, која траје до 8. октобра.  

Такмичење Републике Чешке „New Economic Talent 2018“

Амбасада Републике Чешке у Београду доставила је Министарству просвете, науке и технолошког развоја информацију да је отворен међународни конкурс под именом New Economic Talent 2018, који четврту годину заредом расписује CERGE-EI из Прага.