Tag: презентација

Обележавање међународног Дана младих

Канцеларија за младе Града Београда 12. августа 2019. године низом активности обележава међународни Дан младих у циљу скретања пажње на проблеме, културна и правна питања омладине, ученика и студената. Широм света, у част овог дана, у сарадњи са државним органима, одржавају се културне манифестације, радионице, концерти и трибине са темом коју сваке године изаберe oснивач манифестације – Уједињене нације. Тема овогодишњег Дана младих „Tрaнсфoрмaциja oбрaзoвaњa“ стaвљa у фoкус нaпoрe кojи сe улaжу кaкo би oбрaзoвaњe пoстaлo штo инклузивниje и приступaчниje свим млaдимa, укључуjући и нaпoрe сaмих млaдих.

Омладинска престоница Нови Сад у Варшави

Идеја представљања амбасадама и дипломатском кору европских градова јесте да се створи простор за умрежавање и партнерство са организацијама и институцијама у Варшави, као и да се шира заједница информише о омладинским активностима у Новом Саду у 2019. години.

Посетите презентацију европских факултета

Nemestic студио представиће престижне факултете у иностранству из области дизајна, моде, визуелних уметности, комуникације, медицине, менаџмента, ИТ-а, економије и бизниса у просторијама школе језика Меррyланд (Маршала Бирјузова 16/И), 16. априла 2019. године са почетком у 17.00 часова.

BIZKOD V4.0

БИЗКОД В4.0 је такмичење намењено свим студентима Високе техничке школе струковних студија у Суботици и студентима Економског факултета у Суботици.