Tag: правосудни

Адвокатски приправник/приправница

Адвокатској канцеларији у центру Београда потребан:

aдвокатски приправник/приправница са завршеним правним факултетом, са или без положеног правосудног испита.

Потребни правници са положеним правосудним испитом

Услед повећања обима посла канцеларија јавног бележника Невене Животић расписује конкурс за радно место дипломирани правник са положеним правосудним испитом

Потребан адвокатски приправник

Адвокатској канцеларији Мирјане Митић и Јоване Добријевић, из Београда, ул. Пожаревачка 12/1, потребан приправник ради обављања плаћеног приправничког стажа и стицања знања из различитих области права.

Потребан адвокатски приправник

Адвокатској канцеларији Белановић Бранислав, потребан је:

  • Адвокатски приправник
    ради обављања приправничке праксе

Конкурс за адвокатског приправника

Адвокатска канцеларија Иване Огњановић, са седиштем у улици Чарлија Чаплина бр. 12, расписује конкурс за позицију:

  • Адвокатски приправник
    Београд