Tag: пециво

Технолог производње хлеба

Делатност МИНИ ПАНИ д.о.о. је производња и дистрибуција дубоко смрзнутог пецива у склопу франшизног система, који је основан ради печења пецива у продајном простору партнера – примаоца франшизе.