Tag: одрживи развој

Стипендије за научна истраживања и пројекте у области одрживог развоја

Програм „Покрени се за науку“ креиран је 2015. године како би подржао младе, талентоване, перспективне научнице и научнике у Србији, у реализацији својих научних идеја и остварењу независности у научно-истраживачком раду. Центар за развој лидерства расписује конкурс како би подржао научнице и научнике који се баве истраживањима у области одрживог развоја.