Tag: Номотехнички центар

Научи да напишеш пројекат од предлога до завршног извештаја

Удружење Номотехнички Центар из Београда, скраћено Номцентар, позива тe на едукативну радионицу која има за циљ да ти помогне у основама креирања и писања пројеката, било да су пројекти за удружења или јавне набавке.

Отворен позив за Зборник 4 – 2017

У жељи да помогнемо све већем броју младих људи, који су суочени са суровом реалношћу да не могу у научном часопису или некој од издавачких кућа, да публикују своје научне и стручне радове без, углавном, веће количине новца, Номотехнички Центар, креирао је пројекат под називом Нова научна едукативна мисао, са позивом „Innovation…that’s it!“, који представља Зборник радова студената основних, мастер и докторских студија свих акредитованих Универзитета у Републици Србији и Европи, као и оних који су истраживачи без обзира да ли су запослени или не.