Tag: новинар

Конкурс за економског новинара

Конкурс за: Новинара на финансијском порталу www.biznis.rs

Опис посла:
Економски новинар прати дешавања на српском тржишту, у региону и свету и у односу на потребе тржишта проналази актуелне и информативне садржаје, учествује у креирању текстова из области економије и привреде који ће бити објављивани на финансијском порталу Бизнис.рс.