Tag: менаџмент

Менаџмент у услужном бизнису

По завршетку основних академских студија студенти се, могу уписати и на дипломске, односно – мастер студије. Мастер студије – Менаџмент у услужном бизнису омогућују студентима да успешно изучавају услужне организације, њихов менаџмент и екстерно пословно окружење и тако суштински спознају холистички оквир менаџмента услуга.

Студије менаџмента у здравству

Програм мастер струковних студија Менаџмент у здравству је у процесу акредитације у Републици Србији.

Студијски програм Менаџмент у здравству траје 2 године (4 семестра), завршетком се стиче 120 ЕСПБ бодова и звање струковни мастер менаџер.

Менаџмент социјалних, дечијих и геронтолошких установа

Специјалистичке струковне студије, студијски програм Менаџмент социјалних, дечијих и геронтолошких установа представља програм даљег стручног образовања и усавршавања. Њиме је подржан теоријски концепт перманентног образовања. У том контексту, специјалистичке студије подразумевају проширивање знања о организацији и руковођењу социјалним установама.

Студије менаџмента

Дипломирани економисти-мастери овог смера могу бити запослени у најразличитијим производним и друштвеним делатностима, при чему могу учествовати у процесима анализе, планирања, формулисања стратегија развоја, припреме и доношења одлука, управљању и руковођењу.

HR администратор

Marera Property Management је компанија која је експерт у управљању некретнинама, посвећена креирању њихове одрживе вредности и високог поврата инвестиција. Фокусирани смо на осмишљавање и дефинисање посебних стратегија, инвестиционих програма и оперативних планова који су у потпуности прилагођени потребама и циљевима сваког клијента. Детаљно истраживање тржишта, стратешко планирање и процена ризика, проактивни приступ менаџменту и конкурентни бизнис модел омогућава нам да препознамо јединствене прилике и гарантујемо натпросечне резултате у реализацији пројеката који ће покренути ваш даљи раст.