Tag: машинство

Пројектант у машинству

INGRAD ENERGO“ d.o.o. је предузеће чија је основна делатност инжењеринг на термоенергетским објектима, термотехничким и гасним инсталацијама. Ово подразумева фазе почев од предлагања решења, преко израде пројектно-техничке документације и монтаже до одржавања система у експлоатацији. Предузеће је основано 2001. године у Лозници и од самог почетка се бави ремонтним радовима технолошких енергетских система и израдом термотехничких инсталација.

Практикант у области машинства

Плаћена пракса из машинства у Konelek d.o.o. – Отварамо врата успеха за практиканте!

Тражиш праксу из области машинства која ти пружа не само практично искуство, већ и сјајне могућности за каријерни развој? Имамо идеалну прилику за тебе! Конелек д.о.о., врхунска компанија која се бави машинством, расписује конкурс за плаћену праксу у Батајници. Отварамо врата успеха и позивамо те да се придружиш нашем тиму!

Студије машинско инжењерство

Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје 3 године, односно 6 семестара и вреди 180 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.

Докторске студије машинства

Докторске студије Машинства на Машинском факултету у Београду имају 180 ЕСПБ и трају најмање три године. Састоје се из праћења и полагања девет предмета – четири обавезна и пет изборних.

Практикант у области машинства

Konelek d.o.o. са седиштем у Батајници је предузеће које пројектује и израђује опрему, алате и делове за ваздухопловство и ауто индустрију. Послујемо по систему управљања квалитетом ИСО9001-2015, сертификовани смо и од стране других установа, организација и произвођача. Наши производи иду директно у монтажне линије Ербаса и Ролс-Ројса.