Tag: логика

Нови прoграм на ПМФ-у и бесплатне припреме

Департман за биологију и екологију и Департман за математику и информатику Природно-математичког факултета, међу првима у Србији УВОДИ ПРЕДЕМТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА у курикулум студија биологије. Предмети ће се похађати већ у летњем семестру ове школске године. Овим програмом се студентима омогућава стицање знања из области информационих технологија и могућности њихове примене у
области Биоинформатике.

Хакатон за средњошколце

Удружење студената информатике ФОНИС по први пут организује пројекат под називом Хакатон за средњошколце, осмишљен тако да окупља ученике средњих школа на територији Србије, спремне да закораче у свет информационих технологија.