Tag: контакт

Napravite sajt besplatno uz sajt bildere

Потребан сарадник за рад са становништвом

Један од највећих инвеститора у Србији, систематична и одговорна банка, оперативна више од 15 година на тржишту, отвара следећу позицију: Сарадник за послове са становништвом Сурчин

Оператер у контакт центру

Raiffeisen banka a.d. Beograd у оаквиру Сектора за дигитално банкарство и производе за становништво: Оператер у контакт центру