Tag: консалтинг

Конкурс за ревизора приправника

Lege Artis Audit d.o.o., Beograd обавља послове из области ревизије, рачуноводства, пореског и финансијског консалтинга као и све друге консултантске услуге везане за унапређење пословања и доношење правовремених одлука менаџмента.

Како да боље организујем своје време

Потребан проценитељ непокретности – приправник

„Аугментум“ д.о.о. из Новог Сада је основан са циљем да буде поуздан партнер из области процене имовине, инжењеринга и консалтинга.