Tag: книтоманиа

КНИТоМАНИА ЋЕ ПОСТОЈАТИ СВЕ ДОК ПОСТОЈИ ПОДРШКА ЗАЈЕДНИЦЕ

Милош Тодоровић, млади антрополог, спровео је своју идеју да сачува животну средину и запосли запостављење групе путем пројекта ком је наденуо име Книтоманија