Tag: кампања

Пети извештај мониторинга изборне кампање 2022.

Зашто КОМС ради Мониторинг изборне кампање 2022?
КОМС заступа став да су партиципација и укључивање младих у процесе доношења одлука кључни механизми у побољшању положаја младих у Србији. Кроз вишегодишња редовна истраживања која КОМС спроводи, млади указују на то да немају висок степен утицаја на доношење одлука, осећају се занемарено од политичких субјеката, институција и других релевантних актера.

Трећи мониторинг извештај – млади у кампањи 2022

На Сретење, 15. фебруара 2022. године расписани су парламентарни избори за 3. април 2022. године. Од дана расписивања избора су кренуле изборне радње и изборна кампања. У среду 2. марта у складу са Уставом Републике Србије расписани су и редовни избори за председника. Овај извештај прати парламентарну и председничку кампању и обухвата период од 28. фебруара до 6. марта 2022. године.

Мониторинг изборне кампање 2022

Зашто КОМС ради Мониторинг изборне кампање 2022?
КОМС заступа став да су партиципација и укључивање младих у процесе доношења одлука кључни механизми у побољшању положаја младих у Србији. Кроз вишегодишња редовна истраживања која КОМС спроводи, млади указују на то да немају висок степен утицаја на доношење одлука, осећају се занемарено од политичких субјеката, институција и других релевантних актера.