Tag: инжењер

Конкурс за инжењера приправника у лабораторији

Институт за испитивање материјала учествује у готово свим значајним грађевинским подухватима у Србији у фази пројектовања контроле испитивања и надзора. Снага ИМС није само у бројним лабораторијама већ и у сопственим решењима технологије грађења и система преднапрезања.

Конкурс за инжењера сточарства

Вранић Фарм – Каћ фирма са традицијом производње и рада од 40 година, за производњу једнодневних пилића, потребује инжењера сточарства за праћење рада у производњи и одгоју матичних јата живине, у инкубаторској станици и тову Бројлера. Динамично окружење и могућност напредка су две од више предности рада у нашој фирми. Пружа Вам се могућност рада и учења у најлепшој грани сточарства, живинарству. Кроз рад и семинаре стичете искуство и знање директно са терена, усавршавате се у познавању процеса прозиводње једнодневних пилића, одгоју матичних јата и експлоатацији кока носиља, као и раду у тову Бројлера.

Конкурс за инжењера електротехнике

Компанија „Хидрозавод ДТД“ ад из Новог Сада је један од лидера у пројектовању, извођењу и консалтингу из области водопривреде, комуналне хидротехнике и заштите животне средине. Наш тим чини 50 стручњака из разних области, од којих је 35 инжењера. Искуство које поседујемо датира још од 1947. године.

  • Тражимо Мастер инжењера електротехнике

Конкурс за инжењера приправника

Привредно друштво за производњу производа од стакла и челика, продају на велико и мало, спољну и унутрашњу трговину ВОН АДЕЛБЕРГ д.о.о. ул. Александра Поповића 5, 11080 Београд-Земун,

због проширења обима посла, расписујe  конкурс за радно место:

  • Инжењер приправник у производњи
    Више извршилаца
    Београд-Земун