Tag: излагање

Конкурс за излагање у галерији Београдске тврђаве

Јавно предузеће „Београдска тврђава“ расписало је конкурс за излагање у Галерији Београдске тврђаве у 2018. години. У оквиру галеријске делатности, планирана је реализација 12 самосталних изложби радова на папиру (цртеж, графика, акварел, пастел, фотографија, комбиноване технике).

Конкурс за самосталне изложбе савремене визуелне уметности

Меморијална галерија „Душан Старчевић“ у Смедеревској Паланци, објавила је конкурс за самосталне изложбе савремене визуелне уметности.

КЦ Лаза Костић у Сомбору за излагачку сезону 2018.

Културни центар „Лаза Костић“ у Сомбору расписао је конкурс за избор изложби као што су самосталне и групне изложбе, ауторске изложбе и уметничке пројекте, које ће бити уврштене у програм његове галерије у излагачкој сезони 2018.